Durabilité / Environnement

Les broyeurs de déchets alimentaires d’InSinkErator offrent une alternative pratique et écologique à la gestion des restes alimentaires.

Les stations d’épuration des eaux font fermenter les déchets alimentaires et les transforment en énergie et en engrais durables sous forme de biogaz.

Voedselresten worden omgezet in duurzame Biogas energie

In Nederland stroomt het voedselafval door het riool naar een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie, waar het samen met andere organische vaste stoffen kan worden verwerkt. Wanneer dat gebeurt, wordt methaangas, beter bekend als biogas, geproduceerd. Waterzuiveringsinstallaties die zijn voorzien van vergistingsvaten kunnen het biogas opvangen en gebruiken om de faciliteit van stroom te voorzien. Het resterende slib kan worden omgezet in kunstmest.

Waar gaan jouw voedselresten heen?

Bekijk hier waar je voedselresten heen gaan en hoe ze hier nieuwe energie uit halen.

Wat verbruikt een voedselvermaler?

Een voedselvermaler verbruikt minder dan 1% van het totale
waterverbruik per huishouden.Daarnaast verbruiken ze voor
minder dan 50 eurocent (2-3 KWh) per jaar aan elektriciteit.
Alle voedselvermalers van InSinkErator zijn van duurzame kwaliteit en onderhoudsvrij.