Duurzaam / Milieu

De voedselvermalers van InSinkErator bieden een handig en milieuvriendelijk alternatief voor voedselresten.

Waterzuiveringsinstallatie vergisten de voedselresten en zetten deze om in nieuwe duurzame Bio-gas energie en kunstmest.

Voedselresten worden omgezet in duurzame Biogas energie

In Nederland stroomt het voedselafval door het riool naar een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie, waar het samen met andere organische vaste stoffen kan worden verwerkt. Wanneer dat gebeurt, wordt methaangas, beter bekend als biogas, geproduceerd. Waterzuiveringsinstallaties die zijn voorzien van vergistingsvaten kunnen het biogas opvangen en gebruiken om de faciliteit van stroom te voorzien. Het resterende slib kan worden omgezet in kunstmest.

Waterzuiveringsinstallatie

Waar gaan jouw voedselresten heen?

Bekijk hier waar je voedselresten heen gaan en hoe ze hier nieuwe energie uit halen.

Wat verbruikt een voedselvermaler?

Een voedselvermaler verbruikt minder dan 1% van het totale
waterverbruik per huishouden.Daarnaast verbruiken ze voor
minder dan 50 eurocent (2-3 KWh) per jaar aan elektriciteit.
Alle voedselvermalers van InSinkErator zijn van duurzame kwaliteit en onderhoudsvrij.