Energie uit Rioolslib

  02 februari 2015

AMSTERDAM – Waterschappen willen vanaf 2014 energie winnen uit rioolslib. Twaalf van de 26 waterschappen werken samen om dit voor elkaar te krijgen.
De bedoeling is dat ze uiteindelijk volledig op zelf verkregen energie draaien en zelfs energie overhouden om aan bedrijven en huishoudens te verkopen.

Bron: Nu.nl